banner-1.jpg
banner-2.jpg

Thông tin sản phẩm

BỘ LỌC 2&3 GẮN ĐẦU NGUỒN

BỘ LỌC 2&3 GẮN ĐẦU NGUỒN

(Mã sản phẩm: LN2&3)
Giá: Call

Chi tiết sản phẩm

 

BỘ LỌC HAI LÕI 10" 

- Thành phần các lõi lọc như sau:

Lõi lọc thứ 1: Lõi lọc thô, nguyên liệu bằng gòn ép. Lõi này có khả năng loại bỏ các cáu cặn và tạp chất có kich thước lớn hơn 5 micron.

 • Lõi lọc thứ 2: Lõi than hoạt tính , nguyên liệu 100% gáo dừa. Chức năng lõi này là hấp thụ các tạp chất như khử mùi clo và các chất hữu cơ hòa tan.
  • - Thời gian thay lõi lọc:
  • Lõi lọc thô             : sau 3 - 6 tháng
  • Lõi than hoạt tính   : sau 6 - 12 tháng

 

BỘ LỌC BA LÕI 10" 

- Thành phần các lõi lọc như sau:
 • Lõi lọc thứ 1:Lõi lọc thô, nguyên liệu bằng gòn ép. Lõi này có khả năng loại bỏ các cáu cặn và tạp chất có kich thước lớn hơn 5 micron.
 • Lõi lọc thứ 2: Lõi lọc resin. Lõi này có khả năng làm mềm nước, khử các kim loại nặng hòa tan trong nước.
 • Lõi lọc thứ 3: Lõi than hoạt tính, nguyên liệu 100% gáo dừa. Chức năng lõi này là hấp thụ các tạp chất như khử mùi clo và các chất hữu cơ hòa tan.
  • - Thời gian thay lõi lọc:
  • Lõi lọc thô          : sau 3 - 6 tháng
  • Lõi lọc resin        : sau 12 - 18 tháng
  • Lõi than hoạt tính: sau 6 - 12 tháng

Hỗ trợ online

Hot line: 0903.741213

0938.006199
Hỗ trợ kinh doanh

028.3899.4899
Hỗ trợ kỹ thuật

Sản phẩm tiêu biều